tālr. 29211634

Upe / Vija

Vija ir Gaujas pieteka, kas atrodas kreisā krastā. Tā sķērso Smiltenes, Strenču un Valkas novadus. Tās sākums ir grāvju sistēmā, dienvidaustrumos no Smiltenes, netālu no autoceļa P27 Launkalnes pagastā. Tā tek par Mežoles pauguraini, Sedas līdzenumu un Trikātas pacēlumu. Upi līdz Vijciemam nosakā slūžu regulējums. Pēc Vijciema, tā tek brīvi, jo tas ietilpst Ziemeļgaujas aizsargājamajā ainavu apvidū. Gaujas ietekā - Kankarīšu iezis. Upe škēršo apdzīvotās vietas Mēri, Plāņi, Vijciems un tā šķērso autoceļš P24.