tālr. 29211634

Maršruti / Mežvidi - Kankarīšu iezis

Upes krastos vērojamas gan pļavas, gan meži. Maršruta galapunktā apskatāms kankarīšu iezis, kas ir sarkanā smilšakmens atsegums vietā,kur Vijas upe ietek Gaujā. Brauciena laikā iespējams izbaudīt Gaujas plašumus un vērot dabas norises Gaujas krastos.

Upes tips - Upe plaša, lielākoties mierīga. Maršurts piemērots ģimenēm, ceļā nebūs jāsastopas ar kritušiem kokiem un citiem šķēršļiem.

Apskates objekti:

  • Zīles dabas taka- dažādi mežu biotopi,Gaujas vecupes, taka aprīkota ar tiltiņiem un skatu platformām, pieejami stendi un vides gids
  • Vekšu dabas taka- pieejami stendi ar informāciju par dabas daudzveidību, palieņu pļavām, vecupēm un to veidošanās procesiem, pieejamas divas skatu platformas, no kurām var vērot vecupes un atjaunotās pļavas.
  • 'Bebriņu' mājas- kādreiz šeit atradies senais lielceļš un Tālavas pārceltuve ar muitas punktu
  • Kankarīšu iezis
  • Vijas upes ieteka Gaujā
  • Mežvidi- Ainaviska atpūtas vieta, kas atšķiras no pārējām pieejamajām pļavām šajā posmā ar to, ka tiek saglabāta neskarta daba, augu daudzveidība un pļavās neganās govis. Plašas pļavas, kas var tikt izmantotas putnu un augu vērošanai un izpētei, kā arī kā atpūtas un telšu vieta. Mežvidu teritorijā pieejamas vairākas Gaujas vecupes, kurās iespējams makšķerēt un vērot bebrus. Teritorijā var pētīt un apskatīt 1. Pasaules kara ierakumus.
Atpūtas vietas:
  • Tači, piknika un telšu vieta, senā nēģu zvejas vieta.
  • Plostu sienamā vieta- piknika, telšu un ugunskura vietas
  • Spicrāmis- nojume, telšu, ugunskura un piknika vietas
  • Iežulejas- nojume, telšu, ugunskura un piknika vietas